Oddvar Torsheim

Bildende kunst

Oddvar Torsheim, billedkunstner, Førde, er en norsk maler, tegner og grafiker, utdannet ved Bergen Kunst- og Håndverksskole og Det Kongelige Kunstakademi i København. I oljebilder, akvareller, grafikk og tegninger har han med surrealistisk innfallsrikdom, frodighet og humor behandlet velferdsstatens problemer, ofte med en skarp og samfunnskritisk tendens. Torsheim har en særegen tegnestil som kan minne om barne- og serietegninger.

Med enkle strekfigurer og velkjente symbol skaper han bildefortellinger fulle av humor og samfunnskritikk. Fenomen i tiden blir gjerne kommentert i form av en klar oppstilling av motsetninger: Natur mot teknologi, mann mot kvinne, gammelt mot nytt, bykultur mot bygdetradisjoner.

Nettside: torsheim.no

Foto: Yina Chan

Utstillingslokalet
No items found.