Kulturfest 1997-2021

Kulturfest i Olsvik

Tekst: Reidun Oanæs Andersen

Hvem skulle ha trodd at vi skulle holde på så lenge?

Da kunst- og kulturkomiteen arrangerte den første Olsvikutstillingen i 1997, trodde vi det skulle bli med den ene gangen. Bakgrunnen var at Menighetsrådet hadde problemer med å fullfinansiere alterteppet som var bestilt fra billedveversken Else Marie Jakobsen.  Men da kom Else Marie med en ide: – Hvorfor ikke lage en kunstutstilling? Jeg skal komme med bilder. Overskuddet kan hjelpe dere å dekke utgiftene, sa hun. Og slik ble det. Det ble kunstutstilling og en beskjeden kulturuke.

Menighetsrådet gikk inn for årlig kulturuke
Den første Kulturuken og Olsvik-utstillingen samlet en god del mennesker. Menighetsrådet mente derfor at dette var noe å satse på. Kunst- og kulturkomiteen ble bedt om å arbeide for et årlig arrangement, en kulturuke. Hensikten skulle være å åpne kirken for god kunst og godt kunsthåndverk og tilby ulike kulturelle arrangementer til menigheten: Konserter, foredrag, barneprogram, debattkvelder. Arbeidet skulle gjøres på frivillig basis. Overskuddet skulle tilfalle fondet for utsmykking av kirkerommet.

En lang rekke utstillere
I disse årene har en lang rekke av landets beste kunstnere og brukskunstnere stilt ut arbeidene sine i kirkens underetasje og i kirkerommet. De kulturelle aktivitetene har vært mange og ulike, og har samlet folk både fra nærmiljøet og fra Stor-Bergen til gode opplevelser, samtaler og ny inspirasjon.

Eget utsmykkingsfond
På oppdrag fra Menighetsrådet har Kunst- og kulturkomiteen arbeidet for å skaffe utsmykking til kirkerommet. I disse årene har vi fått alterteppe av Else Marie Jakobsen, keramiske skulpturer av Ingun Dahlin og Baas Vlam, og til sist glasskunst av Kjell Nupen. De innsamlede midlene (utsmykkingsfondet) har ikke vært betydelige nok til dekke kostnadene ved innkjøp av kirkekunsten. Men når menigheten har søkt om midler fra andre instanser, har det å kunne vise til egeninnsats, vært en god brekkstang.

Takk til frivillige
Å arrangere Kulturfest medfører mye arbeid av ulikt slag, alt fra kontakt med kunstnerne og aktørene til rydding av stoler.  Komiteen er helt avhengig av personer i menigheten som tar på seg oppgaver for å gjennomføre uken. Komiteen takker alle som gjennom årene har hjulpet med tekniske oppgaver, med lys og lyd, kaféarbeid og kakebaking, praktisk arbeid med bidragsyterne, vaktarbeid og opprydding.

Her finner du Olsvik kirke