Dag Trygve Hansen

Trearbeid

Kunstner Dag Trygve Hansen bor og arbeider på en 300 år gammel finneboplass, lengst nord i Finnskogen. Her henter han daglig inspirasjon til sin sakrale kunst. Selve verkene er høyst særpregede og blander gammel tradisjon fra sakrale trearbeider og kirkekunst med et eget galleri av figurer, mønstre, teknikker og materialer.

Dag T. Hansen har smykket ut flere gudshus.

Utstillingslokalet
No items found.