Salmekveld

24
Oct

Eyvind Skeie / Colla Voce

Eyvind Skeie er prest, forfatter, salmedikter og kulturarbeider. Han er oppvokst på Askøy der hans far var prest, og senere i Bergen sentrum, da hans far var prest i domkirken i Bergen.

For de fleste er Eyvind Skeie kanskje mest kjent som manusforfatter til Portveien 2 og Sesam Stasjon. Noen av sangene derfra har nærmest blitt folkeeie, for eksempel «Tenn lys». De fleste kjenner også «Nå er den hellige time», som han har skrevet teksten til. Som salmedikter har Skeie skrevet over 600 salmer.

«Det gir meg stor glede å komme rundt i norske menigheter,» sier Eyvind Skeie. «Det er fint å kunne presentere sine salmer og tanker, men aller best er det å kunne dele inspirasjon og glede. Jeg vil gjerne at folk skal oppleve et rikt spenn av følelser på mine salmekvelder. Salmen er først og fremst menneskets stemme, i tekst og musikk. Den er gudshenvendelse, i slekt med bønnen, både i glede og sorg, tro og tvil.

Kirkerom
24/10/2021
19:00
Billetter
No items found.