Moderne kirkearkitektur

Onsdag 14. oktober
19.00 @ Olsvik kirke

Gunnar Danbolt

I 1959 ble den første naustkirken bygget i Norge, av arkitekt Erling Viksjø. Den ble reist i naturbetong og fikk en utsmykning av Kai Fjeld som ble sandblåst på skråveggene. Både kirkens form og utsmykning var helt ny – man hadde aldri sett noe lignende tidligere.

I denne kirken ville en tradisjonell altertavle overhodet ikke ha passet inn. Etter dette ble det fra arkitektenes side eksperimentert med en rekke nye kirketyper – foruten naustformen, vifteformer, halvvifteformer osv., og samtidig ble kirken utvidet fra å være en kirkesal til et helt anlegg med menighetssal, kjøkken, rom for ulike aktiviteter, kontorer osv., kort sagt arbeidskirker. Fordi kirkearkitekturen endret seg, og nye byggematerialer ble introdusert, ikke minst betong, måtte også kirkeutsmykningen forandres. Og hvordan denne endringen har vært – fra det abstrakte uttrykk til nye former for figurasjon – vil Danbolt gi en oversikt over.